VYHLÁSENIE MHK DOLNÝ KUBÍN K VZNIKU NOVÉHO KLUBU

VYHLÁSENIE MHK DOLNÝ KUBÍN K VZNIKU NOVÉHO KLUBU

 

V našom meste je snaha o založenie nového hokejového klubu. Týka sa to teda aj nás, Medveďov z MHK Dolný Kubín a aj celej hokejovej verejnosti. Preto vydávame toto vyhlásenie.

Dva hokejové kluby, v malom meste s jednou ľadovou plochou, sú nešťastie. Tento záver potvrdzujú príklady z Detvy, Púchova alebo z Kežmarku, kde vznik druhého klubu v meste viedol preukázateľne k rozkladu mládežníckeho hokeja.

Problémov je mnoho - najvýraznejšími však boli sústavné konflikty, súperenie o deti, ľad alebo sponzorov. Sily sa nemíňajú na rozvoj športu, ale na boj o zdroje, ktorých je nedostatok aj pri jednom klube a v ideálnych podmienkach. Konflikty sa prenášali aj mimo športovisko a najhoršie je, že najviac trpeli deti.

Nie je to len náš názor. Takéto závery prijal aj Slovenský zväz ľadového hokeja, ktorý nesúhlasí so vznikom ďalšieho hokejového klubu v Dolnom Kubíne a v tomto duchu už doručil mestu Dolný Kubín svoje stanovisko (vyhlásenie SZĽH je prílohou tohto vyhlásenia). SZĽH deklaruje podporu nášmu klubu MHK Dolný Kubín a ubezpečil nás, že na území mesta budeme aj naďalej jediným držiteľom licencie na účasť v republikových súťažiach.

Vznik ďalšieho klubu nemožno nikomu zakázať. V zásade môže vzniknúť klubov aj viac. Je však kľúčové, aby všetci, či už mesto, rodičia, sponzori, ale najmä iniciátori trieštivých aktivít triezvo zhodnotili zjavné a jasné negatívne dopady tohto kroku. Hrozí nebezpečný precedens, na základe ktorého môžu z revolty vznikať ďalšie kluby aj v iných športoch (napr. futbal, plávanie a pod.), pričom tieto kluby už dnes bojujú s nedostatkom detí, športovísk alebo peňazí. Ďalšie delenie síl logicky situáciu výrazne zhorší.

MHK Dolný Kubín vychoval mnoho dobrých športovcov, z ktorých sa niektorí presadzujú aj v extralige alebo zahraničných súťažiach. Podarilo sa nám vybudovať úspešné parahokejové centrum, ktoré je jediné v SR. V spolupráci s mestom Dolný Kubín aktívne pomáhame pri zabezpečovaní verejných fondov určených na rekonštrukciu štadióna.

Čo je najdôležitejšie, náš klub zodpovedne už 28 rokov zabezpečuje priestor pre športovú činnosť mladých hokejistov, a to vo všetkých mládežníckych kategóriách bez ohľadu na ich finančné možnosti. Máme vybudované zázemie, disponujeme potrebnými technickými pomôckami a kolektívom trénerov, ktorí na sebe neustále pracujú a vzdelávajú sa. Máme vybudované vzťahy so školami, vďaka čomu je zabezpečená bezproblémová organizácia tréningového procesu a stoja pri nás aj naši partneri a sponzori, ktorí nám v tejto situácii prisľúbili mimoriadnu podporu.

Po dvoch ťažkých rokoch s covidom a zatvoreným zimným štadiónom nás tak čaká ďalšia nečakaná výzva. V MHK Dolný Kubín sme vynikajúca partia, sme jednotní a a odhodlaní robiť našu robotu najlepšie ako vieme. V ostatných mesiacoch sme po dohode s mestom Dolný Kubín začali zavádzať systémové zmeny, ktoré prispievajú k profesionalizácii klubu. Pripravujeme tiež novinky v tréningovom procese, ktoré posunú úroveň športovej činnosti opäť vyššie. Máme radosť z toho, že sa opäť stretávame na domácom ľade a mesto nám ľad prisľúbilo aj na máji 2022.

Hráčom, resp. rodičom, ktorí sa rozhodnú zúčastňovať sa na športovej činnosti nového klubu v tom nemôžeme brániť. V zmysle pravidiel SZĽH im umožníme z nášho klubu vystúpiť. Žiaľ, dôsledkom bude, že sa títo hráči ďalej nemôžu zúčastňovať súťaží a ani tréningového procesu v našom klube a nemôžu využívať výstroj, pomôcky alebo šatne, vr. zázemia nášho klubu. Zdôrazňujeme, že po 28 rokoch činnosti nášho klubu to znie aj pre nás neuveriteľne a úprimne si nevieme predstaviť, že v našom meste budeme zažívať hrôzy, ktoré si prežili deti v Kežmarku, Púchove alebo v Detve. Veríme, že zvíťazí zdravý úsudok, pretože ktokoľvek, kto chce napĺňať svoje ambície cez vytváranie nových klubov tam, kde to objektívne vedie k deštrukcii, si musí uvedomovať svoju plnú zodpovednosť za budúce následky.

Sme presvedčení, že v tomto momente situáciu môže systémovo vyriešiť len mesto Dolný Kubín, a preto túto výzvu adresujeme aj pánovi primátorovi, Ing. Jánovi Prílepkovi, čím si zároveň dovoľujeme požiadať mesto Dolný Kubín o zaujatie skorého a jasného stanoviska k činnosti viacerých mládežníckych klubov pôsobiacich na území mesta v jednom športe (ide o hokej ale napr. aj futbal).

 

S úctou

Mestský hokejový klub Dolný Kubín

výkonný výbor

 

Príloha:          Stanovisko Slovenského zväzu ľadového hokeja z 28.03.2022