Rozpis tréningov

Pondelok 18. 11. 2019

ČAS MIESTO MUŽSTVO
9:00 - 10:00 ĽAD 2. 3. 4. ročník ZŠ Kňažia
10:30 30- 11: ĽAD 2. ročník ZŠ cirkevná 
12:00 - 13:00 ĽAD 1. ročník
14:00 - 15:15 ĽAD/IHRISKO 6 + 5. ročník
14:30 - 17:00 HRISKO/ĽAD Kadeti
14:30 - 17:00 IHSKO/ĽAD 7. ročník 
16:30 - 18:00 ĽAD 4 + 3 + 2 ročník 

Utorok 19. 11. 2019

ČAS MIESTO MUŽSTVO
6:15 - 7:45 ĽAD Kadeti + 8 + 7 ročník
6:45 - 7:30 TELOCVIČŇA (veľká) 6+5 ročník 
9:00 - 10:00 ĽAD 2. 3. 4. ročník ZŠ Kňažia
10:30 - 11:30 ĽAD 2. ročník ZŠ cirkevná
12:45 - 14:15 ĽAD 2+3+4 ročník
14:30 - 15:30 ĽAD Brankári
15:30 - 16:30 ĽAD Kadeti 
14:45 - 16:15 CROSSFIT 7. ročník 
17:00 - 18:00 ĽAD 1 + 0. Ročník
18:15 - 19:30 ĽAD A - mužstvo

Streda 20. 11. 2019

ČAS MIESTO MUŽSTVO
6:15 - 7:45 ĽAD 6 + 5. ročník
6:45 - 7:30 TELOCVIČŇA (veľká) 7. ročník 
14:30 - 16:45 ĽAD Kadeti
9:00 - 10:00 ĽAD 2. 3. 4. ročník ZŠ Kňažia
10:30 - 11:30 ĽAD 2. ročník ZŠ cirkvená 
12:00 - 13:00 ĽAD 1. ročník
15:45 - 17:00 TELOCVIČŇA (malá) 2+3+4 ročník
17:00 - 18:00 TELOCVČŇA (malá) 1+0 ročník 

Štvrtok 21. 11. 2019

ČAS MIESTO MUŽSTVO
9:00 - 10:00 ĽAD 2. 3. 4. ročník ZŠ Kňažia
10:30 - 11:30. ĽAD 2. ročník ZŠ cirkevná
11:30 - 13:00 ĽAD 2+3+4 ročník
14:00 - 15:15 ĽAD 6+5 ročník
14:30 - 17:00 IHRISKO/ĽAD 7. ročník
14:30 - 17:00 IHRISKO/ĽAD Kadeti
17:00 - 18:00 ĽAD  1 + 0 ročník 
18:15 - 19:30 ĽAD A - mužstvo

Piatok 22. 11. 2019 

ČAS MIESTO MUŽSTVO
6:30 - 7:45 ĽAD Kadeti
9:00 - 10:00 ĽAD 2. 3. 4. ročník ZŠ Kňažia
10:30 - 11:30 ĽAD 2. ročník ZŠ cirkevná
12:30 - 14:00 IHRISKO/ĽAD 6. ročník 
13:30 - 15:30 IHRISKO/ĽAD 7. ročník 
15:30 - 16:30 ĽAD 5. ročník
16:15 - 17:45 ĽAD 2+3+4 ročník
18:15 - 19:15 ĽAD A - mužstvo

Sobota 23.11.2019

ČAS MIESTO MUŽSTVO
9:00 - 11:15 ZÁPAS DK vs. MT 6. ročník
10:00 - 12:15 ZÁPAS MT vs. DK (v MT) 7. ročník
12:30 - 14:45 ZÁPAS MT vs. DK (v MT) 5. ročník
17:00 - 19:00 ZÁPAS PD vs. DK   A - mužstvo

Nedeľa 24. 11. 2019

ČAS MIESTO MUŽSTVO
9:00 - 12:00  TURNAJ v DK  4. ročník
10:00 - 13:30 TURNAJ v BB 3. ročník