Kontakt

MHK Dolný Kubín

Zimný štadión 
ul. Športovcov 
026 01 Dolný Kubín

Marek Huba, manažér mládeže 
tel.: +421 915 289 014
e-mail: marek.huba@hkdk.sk

Mgr. Miroslav Dráb – mobil: 0905 436 488
tel.: 043 / 586 29 98
fax.: 043 / 586 29 98
e-mail: hokejdk@hkdk.sk