HODNOTENIE 3. HOKEJOVEJ PREDPRÍPRAVKY V SEZÓNE 2019/2020

Hodnotenie uplynulej sezóny 2019/2020 je na konci. Poslednou kategóriou na zhodnotenie je kategória 3.HP. Sú to najmenšie medvede, ktoré zasiahli aj do zápasového kolotoča v minihokeji pod záštitou SZĽH. Celú sezónu zhodnotil hlavný tréner Tomáš Lupták.  

 

HODNOTIACA SPRÁVA Hokejová prípravka HP 3, sezóna 2019/2020

 

Všeobecný cieľ:

Cieľ športovej prípravy bol zameraný na všeobecný pohybový rozvoj. Rovnomerne sme sa zamerali na všetky pohybové predpoklady. Rozvíjali sme  všetky rýchlostné pohybové predpoklady, zručnosti a návyky korčuliarskej techniky, koordinačných pohybových predpokladov ale aj silových predpokladov, najmä odrazovej a sily dolných končatín, ohybnosti.

Charakteristika: 

Táto veková kategória (vek 8-9 až 10-11 rokov) je najvhodnejšia pre nácvik nových herných činností, postupné zdokonaľovanie korčuľovania a rozvoja citu pre hru. Označujeme ju aj ako „zlatý vek motoriky.“ Je dôležité toto obdobie v živote hráča využívať čo najefektívnejšie ako v tréningu na ľade, tak i mimo neho.

Cieľ špecializovanej prípravy:

 • Vypestovať u detí trvalý vzťah k systematickému tréningu
 • V pravidelnom tréningu na ľade – osvojiť si čo najväčšie množstvo nových pohybových zručností a činností (nie rozvoj kondície!!!)
 • Povzbudzovať hráčov k zábave (emocionálne vyžitie), súťaživosti a k učeniu sa nových zručností s nadväznosťou na hru
 • Nácvik a zdokonaľovanie korčuliarskych zručností
 • Nácvik a zdokonaľovanie základných herných činnosti jednotlivca (HČJ) – vedenie puku, uvoľňovanie sa s pukom, prihrávanie a spracovanie puku, streľba (zaradovať priebežne po osvojení základných korčuliarskych zručností),
 • Rozvoj herného myslenia, citu pre hru, tzv. "game - alebo hockey sense"
 • Všestranne rozvíjať základné pohybové schopnosti so súčasným rešpektovaním senzitívnych období vývoja organizmu a neustále rozširovať pohybový fond (základ) vo všeobecnej príprave – dôraz na rýchlostné a koordinačné schopnosti. Vhodné je zaraďovať silové cvičenia s vlastným telom (šplh, vis na kruhoch, rúčkovanie, prenášanie, zápasenie, prekonávanie prírodných prekážok, kotúle vpred a vzad atď.)
 • V každom momente dbať na rozvoj osobnosti dieťaťa

 

Obsah tréningu na ľade ( všeobecná príprava ):

KORČUĽOVANIE                                               25 %

HERNÉ ČINNOSTI JEDNOTLIVCA                   20 %

HERNÉ KOMBINÁCIE                                         5 %

HERNÉ SYSTÉMY                                               0 %

HERNÉ CVIČENIA (HRA)                                    50%

 

Cieľ všeobecnej pohybovej zdatnosti:

 • všestranný rozvoj pohybových schopností
 • dôraz na rozvoj rýchlostných schopností:

       - krátke šprinty do 20 m

       - šprinty z rôznych polôh

       - šprinty po obratoch

 • dôraz na rozvoj silových schopností:

                                                      - cvičenia s využívaním vlastnej váhy

                                                      - výskoky, zoskoky, preskoky prekážok

                                                      - výbehy a výskoky po schodoch

 • dôraz na rozvoj koordinačných schopností:

                                                      - prekážkové dráhy

                                                      - miešanie golfových loptičiek

 • pohybové a športové hry

 

 

Obsah tréningu mimo ľadu ( všeobecná príprava ):

POHYBOVÉ A ŠPORTOVÉ HRY                               20 %

RÝCHLOSTNÉ SCHOPNOSTI                                   50 %

KOORDINAČNÉ SCHOPNOSTI                                 20 %

SILOVÉ SCHOPNOSTI                                               10 %

VYTRVALOSTNÉ SCHOPNOSTI                                  0 %

 

DRUŽSTVO Hokejovej prípravky HP 3

Brankári:         Košťál Adrián, Hatala Matej  

Hráči:                          Tomáš Kampoš, Matúš Kutlík, Andrej Múčka, Richard Reinisch, Matej Jamriška, Oliver Hurák, Sebastián Groer, Matej Ďaďo, Tomáš Havko, Dáid Žufka, Filip Jankovič, Filip Zrník, Quincy Von Den Berg, Šimon Krajčí, Lukáš Skočík, Peter Bencúr, Andrej Dudáš.

Počas sezóny s nami trénovali aj niektorý hráči 2. Ročníka Jakub Franek, Jakub Kubačka, Šimon Svorada, Adam Feriančík, Tomáš Priesol a Richard Andrejčák. Naopak niektorý hráči hrávali za starších štvrtákov a to. Tomáš Kampoš, Matej Jamriška, Adrián Košťál, Andrej Dudáš, Oliver Hurák   

 

Hokejová prípravka HP3 odohrala počas celej sezóny 8 turnajov organizovaných zväzom, a niekoľko ďalších turnajov. (vianočný v Kežmarku, Novoročný v Michalovciach) takže si naozaj zahrali do sýtosti

 

K Slabším stránkam v tejto sezóne patrilo to že sme nemali čas a popravde ani miesto kde sme mohli s touto kategóriou trénovať suché tréningy. Mali sme iba jeden krát do týždňa telocvičňu čo si myslím že je veľmi veľmi málo a ani tam nechodievali všetci lebo mali aj iné pohybové krúžky (aspoň sa hýbali) Druhou vecou ktorá nebola úplne na poriadku je disciplína hlavne mimo ľadovú plochu (v šatni) slabé osvojenie hygienických návykov. Okrem týchto nedostatkov sezóna prebehla na dobrej úrovni.

Napriek všetkým problémom a úskaliam ktoré sme museli absolvovať v tejto sezóne netreba zabúdať na tie pekné momenty ktoré sme v tejto sezóne zažili a pre ktoré túto prácu robíme. Majme stále na pamäti, že sú to stále ešte deti s ktorými treba neustále pracovať a nikoho nikdy neodpísať ale trpezlivosťou dosiahnuť náš cieľ, ktorým je výchov mladých športovcov ale hlavne výchova mladých rozumných osobností, ktoré budú mať radosť z pohybu. Touto cestou by som chcel poďakovať všetkým chalanom s ktorými som mohol počas sezóny pracovať aj keď to nebolo vždy ľahké a pribudlo zopár šedivých vlasov. Poďakovať musím aj rodičom detí za spoluprácu, trpezlivosť a vieru v prácu nás trénerov.  Nezabúdam ani na kolegov

s ktorými sme počas sezóny netrénovali len túto kategóriu ale aj všetky ostatné, aby sme do budúcna vychovali dobrých hokejistov a samozrejme vďaka patrí aj klubu ktorý to nemá vôbec ľahké ale snaží sa nám vyjsť v ústrety